Консалтинг

Консултантски услуги при воспоставување, примена, одржување и постојано подобрување на поединечните и/или интегрираните системи за менаџмент, во сите области на процесно производство, јавен сектор и услуги, согласно стандардите: